HÃY NGHE NHỮNG GÌ BỌN ĐẠI SỨ VC NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI BỊ LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI NƯỚC NGOÀI MỘT CÁCH BUỒN CƯỜI